Geachte camping beheerders,

 

Daar er onverlaten zijn die de club gebruiken voor kortingen op campings, hebben we besloten om ledenpasjes te maken met foto.

 

Ik stuur u hierbij een Ledenpas van ons zelf zodat als er leden bij u komen op de camping u ze om de Ledenpas kunt vragen, plus als ze bij u willen boeken u kunt vragen of ze de ledenpas willen kopieren en per email naar u willen sturen. zo voorkomen we fraude en hoop ellende met elkaar.

 

Met vriendelijk groet.

 

 

Dear site managers,

Since there are miscreants who use the club for discounts on camping, we decided to make photo. A membership card

I hereby send you a membership card of our own so that when members come to you on the campingu they can ask for the membership card plus they want to book with you can ask them to copy the membership card and want to send. Emailed to you This prevents fraud and a lot of trouble with each other.

Yours sincerely

 

Sehr geehrter Website-Manager,

Da es Leute sint, die den Club für Rabatte auf Camping zu verwenden, haben wir beschlossen, Foto machen. Eine Mitgliedskarte

Ich sende Ihnen hiermit eine Mitgliedskarte der eigenen, so dass, wenn die Mitglieder kommen zu Ihnen auf dem campingu sie für die Mitgliedskarte an ist und sie mit Ihnen buchen möchten, können sie bitten, die Mitgliedskarte zu kopieren und wollen senden. Ihnen gemailt Dies verhindert, dass Betrug und eine Menge Ärger mit einander.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Caravanclub Nederland

 

Jan C. Riemeijer

Wilma Larès