CARAVANCLUB NEDERLAND

 

Caravanclub Nederland is een unieke club.

Een eenmalige club in Nederland.

Een club die geen contributie vraagt van zijn leden, maar er toch veel voor doet.

En dat alles alleen voor een onkosten vergoeding

 

Waaruit bestaat de club precies:
De club bestaat uit SPONSOREN, LEDEN en uit een aantal vrijwilligers ( medewerkers). Aan het hoofd van al dit staat de VOORZITTER.
De voorzitter runt de club met ondersteuning van een aantal  medewerkers (vrijwilligers). Het geheel draait alleen maar op SPONSERINGEN van allerlei aard en heel veel vrije tijd van een aantal medewerkers.
De leden bestaat uit  mensen die geïnteresseerd zijn in kamperen, campings en aanverwante zaken. Hebben ook interesses voor gezamenlijke tochten en vakanties. Deze kunnen van korte, b.v. een lang weekend of van langere duur zijn, b.v. enkele weken.
Om bestaansrecht te blijven houden zoekt de club voortdurend, middels promoties op diverse BEURSEN en EVENEMENTEN, naar nieuwe leden maar ook naar Sponsoren. Sponsors bestaan uit diverse bedrijven van allerlei aard, waaronder vele campings die gelegen zijn in bijna geheel Europa. Dit alles is te aanschouwen op de site van de club:   http://www.caravanclubnederland.nl

Lid worden en lid zijn van de club kost 10 euro plus 10 euro inschrijving. Wel moet men aan een paar spelregels/voorwaarden voldoen.
1. Een lid die ergens aan wil deelnemen moet zijn voorzien van een clubkaart met foto. Bestaat het lidmaatschap uit meerdere personen (b.v. een gezin o.i.d.), dan is 1 clubkaart in dat geval voldoende. Een foto dient dan ook te worden ingeleverd bij aanmelding en het lid krijgt de clubkaart dan later uitgereikt.
2. De evenementen worden georganiseerd door de VOORZITTER en zijn Medewerkers. Ideeën hiervoor zijn mede afkomstig van de leden. Deelname is geheel vrijwillig en U bent de club hiervoor niets verschuldigd. Werl dient men van begin tot het einde mee te gaan. Zo niet dan worden de kosten voor de campings waar men niet verschijnt in rekening gebracht.
3. Om deel te nemen aan activiteiten van de club, dient men in bezit te zijn van een geldig clubpas en zich aan de afgesproken spelregels te houden. Deels zijn deze regels voor alle duidelijkheid hier beschreven en vastgelegd. Maar er worden ook regels, gezamenlijke afspraken en dergelijke, per activiteit of binnen een groep afgesproken en ook daar dient men zich te houden.

4. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID wordt gesteld: De Voorzitter en zijn Medewerkers kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld, van welke aard dan ook. Een ieder die deelneemt aan welke activiteit van de “Caravanclub Nederland” dan ook, gaat akkoord met deze regel.
5. Het principe van de club is dan ook vrijheid-blijheid. Men doet vrijwillig mee aan activiteiten, is voor zichzelf verantwoordelijk en bekostigd ook zijn eigen zaken. Bij deelname aan bijvoorbeeld een evenement, reist men dan ook geheel zelfstandig van de ene pleisterplaats naar de andere. Men is in ten alle tijde geheel vrij in eigen doen en laten. Mits men maar zorgt dat men op tijd op iedere camping is wat afgesproken wordt.
6. Als een lid mee gaat op een tour mag hij niet meer dan maximaal 2 huisdieren meenemen. Ook dient men er voor te zorgen dat niemand last heeft van de dieren of andere geluidshinder, zoals muziek, blaffen, enz.

Dit om te zorgen dat er geen moeilijkheden ontstaan bij een camping of andere leden.
7.  Als er prijsvragen worden verloot van campings dan dient eenderde mee te doen anders wordt de prijsvraag niet uitgekeerd en word het later weer gedaan, wel blijven degene die het ingevuld hebben weer meedingen met de prijsvraag.