Caravanclub Nederland heeft zich ingezet voor nierpatiënten.

 

Caravanclub Nederland   is in aanraking gekomen met nierpatiënten en heeft gemerkt hoe moeilijk het voor deze mensen is om in Nederland te kamperen, laat staan in het Buitenland. Als iemand nierdialyse moet doen en op vakantie wil in het buitenland, dan kan het gebeuren dat deze mensen eerst in Quarantaine moeten. Dat is dus in principe een hele moeilijke opgave.
———————————————————————————————————————————————————————————

Caravanclub Nederland hat in Kontakt mit Nierenpatienten in kontakt bekommen und bemerkte, wie schwierig es für diese Menschen ist in Niederlanden urlaub zu machen, geschweige denn allein im Ausland urlaub zu machen. Wenn jemand Dialyse und Urlaub machen möchte, im Ausland, dann kann es vorkommen, dass die Menschen zuerst in Quarantäne müssen. Damit ist im Grunde eine sehr schwierige Aufgabe, mit selbst ein urlaub zu machen mit ein wohnwagen oder wohnmobile kan einfager sein. Weil man dan in de nacht dialyse macht und nur sorgen must das die sagen die man da für braucht auf die camping ist wo man hin geth. Die abfalle wirt dan wieder mit genomen.
———————————————————————————————————————————————————————————-Om in Nederland te gaan kamperen is men afhankelijk van een camping die in de buurt van een satellietdialyse of een dialysecentrum zit. Om dit uit te zoeken is een hele moeilijke opgave en heel veel zoeken en praten hebben we begrepen. Nu hebben we de medewerking gekregen van de Nierstichting. Wij gaan ons inzetten voor deze groep mensen die ook op vakantie moeten kunnen naar onze mening. Wel is het zo als deze groep gebruik wil maken van deze faciliteiten men wel lid moet worden van de Caravanclub Nederland. Het inschrijfgeld en lidmaatschap is het zelfde als een normaal lid.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Zu gehn auf dem Campingplatz ist abhängig , wen in der Nähe eines Satelliten Dialyse oder Dialysezentrum in den Niederlanden ist. Um herauszufinden,ist eine sehr schwierige Aufgabe und eine Menge der Suche und sprechen haben wir verstanden. Jetzt haben wir die Unterstützung der Kidney Foundation erhalten. Wir werden uns auf diese Gruppe von Menschen begehen, die unserer Meinung nach Urlaub sein sollte. Es ist wahr, wenn diese Gruppe diese Einrichtungen verwenden, werden Sie Mitglied des Caravan Club Niederlande sein. Die Registrierung und Mitgliedschaft ist das selbe wie die andere mitglieden.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Momenteel zijn er 4 campings die voor deze patiënten in aanmerking komen. Men kan hiervoor contact opnemen door HIER  te klikken. Uiteraard hopen we wel dat zich vele patiënten inschrijven, zodat we ook weten dat we het goed doen en door kunnen gaan met dit experiment.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Momentän sint er viele campings die für diese patienten dort sein. Man kunt dan kontakt aufnehmen mit de club man kunt mal  HIER  drucken. Wir hoffen das viele leute mitglied erden und das wie diese helfen kunnen. Gerne wollen wir durch gehn mit das expiriment.
———————————————————————————————————————————————————————————-

Momenteel kunnen deze mensen meedoen met de prijsvraag want de campings zowel in Nederland als in Buitenland zijn in de buurt van een dialysecentrum. Wel moet contact worden opgenomen met het dialysecentrum waar de camping in de buurt ligt, om te kijken of er plaats is en wanneer. Ook daarvoor hebben we de telefoonnummers. Dus alles wordt in feite geregeld voor de patiënten. Alleen behoren ze het op te geven bij hun dialysecentrum en die regelt het dan verder. Wij hopen dat u een fantastische vakantie zult beleven en weer ontspannen naar huis gaat na een vakantietijd op een van de campings. Wel dient men lid te zijn van de club.
————————————————————————————————————————————————–
Diese leute kunnen auch mit machen mit de preisfrage und dan kunnen wir schauen wo ein dialysecentrum in der náhe ist. Diese leute mussen doch kontakt auf nehmen mit das dialysecentrum wo Sie bei sint. habt auch Nachtdialyse und machen Sie es in ihr wohnwagen, dan ist nur sorgen das die sagen auf de camping bekommen. So kan man auch mit auf ein tour, wan wir gehn. Men mus mitglied sein.

———————————————————————————————————————————————————————————- 

Uiteraard willen we niet de Nierstichting, of welke andere organisatie ook, in het vaarwater zitten. Maar we willen dit wel samen doen. We hopen zo dan ook veel te kunnen bereiken, zodat de nierpatiënten er alleen maar beter van worden.
———————————————————————————————————————————Ausendem machen wir das in sammensprache mit Ein Organisation aus Holland aber das geth auch wan das in Deutschland eine gebt, nur wollen wir das wissen welche wie ansprechen kunnen.
———————————————————————————————————————————Wel is het zo dat dialysepatiënten die in het buitenland hebben gedialyseerd, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, bij terugkomst in het eigen centrum, een of twee keer in een aparte kamer worden gedialyseerd. Er worden namelijk kweken afgenomen om te controleren of men geen resistente ziekenhuisbacterie heeft opgelopen. Als de kweek goed is (na zo’n 5 dagen) kunnen zij gewoon weer bij andere patiënten geplaatst worden.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Es stimmt, dass Dialysepatienten mit Dialyse im Ausland, zum Beispiel während eines Urlaubs, um ihre eigene Mitte zurückzukehren dialysiert werden, ein- oder zweimal in einem separaten Raum. Es gibt in der Tat wächst Tests zu überprüfen, ob sie irgendwelche resistenter Krankenhausbakterien erlitten haben. Wenn die Kultur gut ist (nach ca. 5 Tage), sie können einfach in andere Patienten platziert wieder werden. Das ist nur wan men in Krankenhaus dialysiert.
———————————————————————————————————————————————————————————-